Metode 4 : Bok

Du trenger: En bok, gjerne en skolebok.
Teknisk grad: Middels.
Effekt: Særdeles god!
Tid: Under ett sekund.

Uførelse

Før du går til det skritt å bruke denne metoden, er det viktig at du gjør deg kjent med det som står under "utførelse" i metode 5. Mye av det som står der, gjelder også for denne metoden. Det kan også være lurt, dersom du har en god del bøker, å velge en bok med bind på. Da kan du nemlig, etter at handlingen er utført, bare ta av bindet og kaste det. Det er også viktig å merke seg, at denne metodens effekt øker proposjonalt med bokens størrelse.

Ulempe

Sammenligner vi bok-metoden med avis-metoden, har den noen ulemper. Dersom man, av en aller annen merkelig grunn, ikke skulle treffe edderkoppen ved første forsøk, tar det lengre tid å forberede ett nytt slag. Det kommer av at boken er en god del tyngre enn en avis.

Dersom du velger en skolebok, kan det heretter være vanskelig å følge med på skolen. Mange sliter med psyken etter at deler av en edderkopp ligger strødd utover i sekken deres. Du må dessuten regne med stadig å bli påminnet den ekle edderkoppen hver gang du finner deler av den.

Resultat

Boken skaper et langt bedre resultat enn avisen. For det første er det lettere å treffe, da bokens overflate er langt større en avisens. Bokens vekt er også betydlig tyngre, noe som fører til en sikrere død. Følelsen i den man slår er også betraktelig bedre. Sammenligner vi ulempene og fordelene i bok-metoden med avis-metoden, er bok-metoden klart best.