Forbudte bøker

Forord

Med uttrykket "forbudte bøker" tar jeg sikte på bøker som i sin tid ble nektet utgitt av myndighetene. Det er flere sentrale spørsmål rundt dette: Hvorfor ble de nektet utgitt? Av hvem ble de nektet utgitt? Hvem reagerte sterkt på boken og hvorfor reagerte akkurat denne gruppen mennesker? Når ble boken igjen lovlig og hvorfor? Dette er bare noen få eksempler på spørsmål man kan stille seg.

For å kunne klare å finne ut av grunnene til at bøkene ble nektet publisert, måtte jeg studere tidsepokene bøkene ble utgitt meget nøye ved å sette meg inn i samfunnsforholdene og se nærmere på folks holdninger, fordommer og meninger, ikke minst rundt temaet seksualitet. Her var det særdeles mye å hente og det var interessant å se hvordan personkarakteristikken varierte fra bok til bok og hvordan forfatteren formidlet sine historier.

Et annet interessant moment ved oppgaven var å finne ut av hvorfor forfatteren hadde valgt å skrive boken og hvilken hensikt vedkommende kunne legge til grunne. I utgangspunktet mener jeg at alle forfattere har en idé og ikke minst en baktanke med det de gjør. Dette skulle vise seg å være rett. Allerede her kan jeg røpe at forfatterne prøver å forandre på samfunnet på en eller annen måte, noen riktignok mer enn andre. Dette belyser jeg nærmere i mitt særemne.

I utgangspunktet innså jeg at dette var en stor oppgave, i den grad jeg måtte sette meg inn både tidsepoker, litterære verker og sekundærlitteratur. Likevel trodde jeg det ville bli vanskelig å produsere stoff i forhold til dette og bringe nye idéer og tanker inn i oppgaven. Her tok jeg grundig feil. Det var utrolig mye å skrive. Så mye at jeg i enkelte analyser måtte holde tilbake saker jeg hadde på hjertet og heller fokusere på de tingene som utpekte seg spesielt for hver bok og heller konsentrere meg om temaet.

Det var faktisk et så bredt tema at jeg, for å være helt ærlig, syntes min oppgave burde ha vært langt mer omfattende og dyptgående. Spesielt da jeg analyserte de to siste romanene, satt jeg med langt flere tanker enn de jeg fikk tastet inn, men sett i forhold til disposisjonen jeg hadde satt ned på forhånd, så jeg meg nødt til å måtte begrense meg og heller satse på et kortere og mer presist språk.

Ellers skal det sies at jeg slettes ikke angrer på mitt valg av særemne. Jeg kan trygt anbefale en lignende oppgave for andre som står på randen til å skrive en omfattende oppgave om litterære verker. For selv om bøkene tar for seg et tidligere tabuområde i vårt samfunn, er de langt på vei godt litterært stoff på høyde med det aller beste.

Jeg for min del vil se tilbake på det å skrive særemne som noe interessant, lærerikt og ikke minst underholdene. Håper du som leser av dette særemnet får en riktig hyggelig lesestund!