Forbudte bøker

Innledning

Valg av særemne er særdeles viktig for norskfaget i 3. klasse allmennfaglig linje, ikke minst sett i sammenheng med hvor tungt denne oppgaven veier på den skriftlige norskkarakteren. Dette valget sier mye om ambisjonsnivået en elev har til sitt særemne og hvor mye arbeid vedkommende har tenkt å legge i sin oppgave.

I utgangspunktet gikk jeg med tanker om å skrive om folks språkbruk på Internett, dette medium som de siste årene har blitt mer og mer populært, og i hvilken retning denne bruken går. I og med at det både privat og i skolesammenheng blir fokusert mye på dette medium, hadde jeg etter hvert mer å lyst til å velge en mer tradisjonell oppgave.

Etter tips fra min norsklærer valgte jeg å skrive en oppgave om "forbudte bøker". Det vil si bøker som i sin tid ble erklært forbudt av myndighetene. Dette virket for meg mer spennende enn å ta for seg en konkret forfatter og fire av vedkommendes verker . Her var det langt flere tråder å ta fatt i og oppgaven som helhet virket mer spennende. Tidligere hadde jeg ikke lest noen av bøkene jeg la opp til særemnet.