Forbudte bøker

Kilder

Syndere i sommersol, Sigurd Hoel
Sangen om den røde rubin, Agnar Mykle
Albertine, Christian Krogh
Lady Chatterleys Elsker, D.H. Lawrence

Internett:

Jens Bjørneboes anmeldelse av "Sangen om den røde rubin":
http://tekst.aftenposten.no/forfindeks/fi.cgi?fiart+FORFGML+GFI195611091120&

Kort info om Agnar Mykle:
http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/mykleagn.htm

Informasjon om Lawrence og hans liv:
http://home.clara.net/rananim/lawrence/

Leseforeningen i NRK:
http://www.nrk.no/nrk2/leseforeningen/bio/mykle_agnar.html