Svar:

Hvit. Huset står akkurat på Nordpolen siden alle vegger vender mot sør.

<--


Svenn Richard Mathisen