Svar:

12. Alle måneder har minst 28 dager.

<--


Svenn Richard Mathisen