Svar:

Ditt eget navn.

<--


Svenn Richard Mathisen