IRC-kommandoer:

(ikke ta med "[" og "]" tegnene) Mange av kommandoene kan også gjøres enkelt
i mIRC/PIRCH ved å bruke menyene!
 • /nick [dittnavn]
  Kan være på 9 bokstaver.
 • /join [#kanalnavn]
  Dette gjør så du "hopper" inn i en kanal. Husk alltid å få med deg # tegnet.
 • /dcc send [peronen du skal sende en fil til] [hvor fila befinner seg på din HD]
  Dette sender en fil fra din HD til en annen. DCC går ikke innom irc-serveren du ligger på, men går direkte til brukeren du sender filen til.
 • /LIST [#string] [-MIN #] [-MAX #]
  Dette lister opp ekisterende kanaler. Du kan også fortelle Pirch eller Mirc til å bare vise kanaler som har minimum eller maximun antall brukere. Hvis du setter f.eks. "/list #no" vil alle kanaler som inneholder bokstavene "no" i seg bli vist.

  Noen eksempler:
  eksempel: /list
  eksempel: /list -min 5 -max 20
  eksempel: /list #no
 • /ME [tekst]
  Dette forteller andre hva du gjør. Hvis du skriver for eksempel
  /me skriver dette. vil det i kanalen se slik ut hvis navnet ditt er Ole:
  * Ole skriver dette.
 • /msg [navn] [tekst]
  Dette vil sende en melding privat til en person.
 • /quit [tekst]
  Med denne kommandoen hopper du ut av IRC og hvis du skriver noe etter /quit vil det se slik ut:
  * Ole has quit IRC (her kommer teksten.)
 • /whois [navn]
  Dette vil vise en god del informasjon om en person. Blant annet navnet, hvilken irc-servern han bruker, hvor lenge han har vært inaktiv ect.
 • /topic [#kanal] [overskrift]
  Setter (ny) overskrift i en kanal.
 • /invite [navn] [kanal]
  Inviterer en bruker til en kanal.

 • OP-kommandoer

  Disse kommandoene her fungerer bare dersom du har OP (operating status) i en kanal. OP får du enten ved at noen gir det til deg, eller at du var den første til å lage en kanal. Hvis du gir OP til noen andre kan også de gi OP videre til andre brukere. En som har OP har i oppgave å holde kanalen ryddig og fjerne brukere som "ødlegger" kanalen.

 • /kick [#kanal] [navn]
  Kaster en bruker ut av kanalen. Brukeren kan hoppe inn i kanalen igjen hvis ikke "mode +b" er satt på. (se under)
 • /MODE [#kanal] [+ eller -] [bokstav]
  Det finnes to typer av "mode". Kanal-modes og bruker-modes.

  Her er alle kanal-modes:

  b Stenger ute en person.
  i Brukere må inviteres (kan ikke joine)
  l Kanalen har en maksimal grense med antall brukere
  m Bare folk som har OP kan snakke.
  n Eksterne beskjeder til en kanal gostas ikke.
  o Gir OP.
  p Kanalen er privat
  s Kanalen er hemmelig (vises ikke på /list)
  t Bare brukere med OP kan forandre overskrift på kanalen.
  k Setter en hemmelig nøkkel for en kanal.

  Her er alle bruker-modes:
  i Gjør deg usynlig for en bruker som ikke vet hvordan navnet ditt skrives.
  o Gir OP-status.
  s få server-beskjeder.
  v Gir deg muligheten til å skrive i en kanal som har mode +m (moderated).

  Her er noen eksempler på hvordan du bruker mods:

  Får å gi noen OP-status:
  /mode #kanal +o navn
  For å rakt gi OP-status til flere personer:
  /mode #kanal +ooo navn1 navn2 navn3
  Fjerne OP fra noen:
  /mode #kanal -o navn
  For å stenge noen ute fra kanalen:
  /mode #kanal +b navn (eller brukeren sin host)
  eksempel:
  /mode #tmvs +b bohinen
  eksempel:
  /mode #tmvs +b srm
  For å fjerne utstegningen:
  /mode #kanal -b navn (eller bruker adresse)
  eksempel:
  /mode #tmvs -b Olle

 • hits siden 22. februar 1997.
  Svenn Richard Mathisen -