Kort oversikt over Rettetastens "medlemmer".

IRC-nick		: 
Navn :
Bosted :
Hobby :
Alder :
E-mail :
Hjemmeside :


srm@srm.net
27.05.98