Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Alexander Graham Bell (1847 - 1922)

Den amerikanske oppfinneren og fysikeren Alexander Graham Bell ble født i Edinburgh 1847. Før han begynte sin karriere som oppfinner begynte Bell sammen med sin far å undervise i stemmebruk og lærte døve å tale etter et system for «synlig tale» som faren hans hadde utviklet. I 1871 flyttet Alexander til USA, nærmere bestemt Boston for å utdanne døvlærere i faren sitt system. Han flyttet også på grunn av helsen sin. I 1873 ble han professor i stemmefysiologi i Boston. Dette arbeide gjorde så han ble ledet til oppfinnelsen av telefonen i 1875. Dette fikk ham den franske akademis voltapris for. Riktignok var det ikke telefonen han først tok sikte på å utvikle. Det var telegrafen han ville forbedre.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen