Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Utviklingen av Internet

Dagens Internet ble utviklet ut i fra mange forskjellige nettverk. Det viktigste nettverket var ARPANET. I 1956 opprettet amerikanerne ARPA (Advanced Research Project Agency). På slutten av 50-tallet begynte en del forskere å tenke på tidsdeling av datamaskiner og interaktiv behandling slik at datamaskinen kunne gjøre flere ting på en gang istedenfor bare én oppgave som var vanlig den gangen. John MacCarty ved MIT (Massachusetts Insitute of Technology) foreslo å lage et operativsystem til MITs nye transistorbaserte IBM-maskin. I 1961 var en umoden prototype av dette operativsystemet laget. På denne tiden var det også mange andre steder det ble forsket på tidsdeling av datamaskiner.

Ingeniøren J.C.R. Licklider ble i 1962 avdelingsleder hos ARPA. Meningen var også her å utvikle systemer for tidsdeling og interaktiv bruk av datamaskiner. ARPA sponset prosjektet ved MIT. Meningen med denne satsingen var at flere mennesker kunne bruke hverandres programmer, data og erfaringer. Siden det ennå ikke var så mange maskiner på den tiden måtte brukerne befinne seg ved en maskin som var koblet på dette nettverket. Dette begrenset selvfølgelig hvor mye disse datasystemene ble brukt.

Det er også store forskjeller om hva folk synes datasystemene skulle bli brukt til. Licklider var interessert i at datamaskinen skulle bli et verktøy for menneskene til å kommunisere med hverandre. Dette var ulikt datidens datamaskinprodusenter som bare så på datamaskinen som store regnemaskiner. Licklider beskrev også hvordan han mente datamaskinen skulle kunne bruker som et verktøy. Disse tankene ble virkeliggjort før ikke så mange år siden , og det er rart at man for allerede 30 år siden kunne tenke såpass langt inn i fremtiden.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen