Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Moderne telefonsentraler

I dag er telefonsentralene datamaskiner, og i store deler av telenettet blir analoge signaler gjort om til digitale. Analoge signaler er når strømmen går på samme måte som din egen stemme, mens digitale signaler er signaler som er blitt satt om til to forskjellige signaler, 0 og 1. Dette kalles for det binære tallsystemet og er det samme prinsippet som datamaskiner bruker. Dette kalles for ISDN linjer. Når du snakker med noen i USA blir signalene gjort om til digitale, deretter blir de sent over til USA og så gjort om til analoge signaler igjen. Det gjør så kvaliteten på lyden blir bedre. Noe som kommer til å bli tatt mer i bruk i fremtiden er fiberoptiske kabler. Disse kablene sender verken lyd eller digitale signaler, men lys. En fiberoptisk kabel med en tykkelse som et hårstrå kan overføre flere tusen telefonsamtaler på en gang. Mange ser at Internet sitt overbelastningsproblem kan bli løst når disse kablene blir tatt i bruk. Faktisk så er fiberoptiske kabler også mye billigere både å lage og legge ut.

En fiberoptisk telefonkabel. Den kan kan lede flere tusen samtaler på en gang

Skrevet av Svenn Richard Mathisen