Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Kilder

Hallo?! Norges telefonhistorie.
Teknisk Museum i Oslo. (brosjyrer)
Bli kjent med Internet!

Internet siter:

gopher://gopher.isoc.org:70/00/internet/history/short.history.of.internet
gopher://gopher.isoc.org:70 /00/internet/history/ - <404>
http://www.nta.no/telemuseum - <404>
http://caboose.com/a1topics/INTERNET/GUIDES_AND_HELP/HISTORY/#arpanet
http://www.att.com/factbook/fb03_history.html - <404>
http://jefferson.village.virginia.edu/albell/homepage.html
http://www.databahn.net/library/inet/history/telephon/bell.html
http://sln.fi.edu/franklin/inventor/bell.html
http://www.ki.se/kurs/intro/overview.html
http://info.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html
http://www2.gol.com/users/kvisli/hist.html - <404>


Skrevet av Svenn Richard Mathisen