Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Viktige årstall

1876: Bell tar patent på den første telefonen og den første telefonsamtalen finner sted.
1880: Den første telefonlinjen blir åpnet i Norge.
1881: Den norske stat oppretter monopolloven over telegraflinjer og lignende anelegg. Bare private lokale anlegg var lov.
1892: Bell åpner tidenes lengste telefonlinje fra Chicago til New York. Det kostet 35 kroner for en fem minutters samtale.
1892: Strowger finner opp den automatiske sentralen.
1899: Staten får enerett til all telefonvirksomhet. Forslag om et langlinjenett som skulle dekke hele Norge.
1915: Første samtale over radio fra Europa til Amerika.
1920: Den første automatiske telefonsentralen blir opprettet i Skien.
1922: Hele landet er bundet sammen i et telefonnett.
1932: «Telefonuret» kommer til Norge. Folk ringte og telte antall dype, lysere og spinkle slag.
1933: Telegrafvesnet bytter navn til Telegrafverket.
1933: Den røde telefonkiosken blir satt ut.
1935: Mulig å telefonere jorden rundt ved hjelp av radioforbindelser.
1936: Telefonklokka blir talene. Ringt opp 3,2 millioner ganger i 1939 i Norge.
1954: Ventelisten på telefon var på 100 000 navn, men var i virkeligheten mye lengre.
1954: Kabel under sjøen fra Norge til England.
1965: ARPA blir opprettet.
1966: Det første systemet av radioforbindelser tilbys. Dette var forgjengeren til mobiltelefonen.
1969: Telegrafverket bytter navn til Televerket.
1969: Den første nettverksnoden i Arpanet blir satt opp og tatt i bruk.
1971: 15 maskiner tilkoblet Arpanet.
1973: De fire nettverkene Arpanet, Satnet, Prnet og Ethernet slår seg sammen og danner Internet.
1973: De første internasjonale forbindelsenen fra Arpanet til Norge og England.
1974: Det siste private telefonselskapet, Andebu Telefonforening, blir kjøpt opp av staten.
1979: Usenet blir til. Første forbindelsene mellom Duke University i North Carolina og Duke University i North Carolina
1977: 111 datamaskiner tilkoblet Arpanet.
1981: 4000 datamaskiner koblet til Arpanet.
1983: Arpanet tar i bruk TCP/IP protokollen.
1984: Telefax apparater kan knyttes til vanlige telefonlinjer.
1986: NSFNET setter opp sine fem sentre for superdatamaskiner.
1989: Tim Berners-Lee lager World Wide Web formatet.
1992: World Wide Web blir lansert av Tim Berners Lee.
1994: Televerket bytter navn til Telenor.
1995: NSFNET opphører i rollen som stamvei for Internet. Kommersielle leverandører av nettverkstjenester tar over i USA. 1995: Over 2 000 000 datamaskiner er tilkoblet Internet.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen