Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Venteliste på telefon

Det var lenge en lang liste av folk som skulle ha abonnement. Hele tiden var det mangler av penger fra statens side. Siden ventelisten etterhvert kunne dreie seg om flere år ble «Ileren» satt opp i 1915. Den var for folk med penger som måtte ha telefon med en gang. Den var tre ganger så dyr å anskaffe. Men bare det å ha telefon betydde ikke at man alltid kunne bruke den. Man måtte også vente på å få en samtale koblet. Derfor ble kom det et forslag om en eksta-il, en enda dyrere og mer prioritert telefonsamtale. Dette gikk ikke gjennom da Telegrafverket mente at de rike ikke kunne ha flere fordeler enn det de hadde.

Når folk døde var det heller ikke uvanlig at det ble en stor krangel om hvem som skulle arve telefonabonnementet. Det tok opptil flere år før man fikk et telefonabonnement. Det var noen steder heller ikke nummere nok.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen