Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

De fire første nettverks nodene i desember 1969

Kort etter bestemte ARPA seg for å støtte et større prosjekt i USA. Nodene i nettverket skulle bestå av superraske datamaskiner. Dette var kostbare maskiner som virkelig var nødvendig i et stort og solid nettverk for nasjonal etterforskning og utvikling. Disse planene ble offentliggjort i 1967.

Høsten 1969 var den første av de fire maskinene installert i UCLA. I desember 1969 var alle de fire supermaskinene satt opp, og det var fire maskiner tilkoblet det uferdige nettverket som den gangen het Arpanet. De fire datamaskinene kunne sende data i egene høyhastighets linjer. Takket være Arpanet kunne vitenskapsmenn og forskere dele hverandres datamaskin utstyr selv om de befant seg på ulike steder. Dette var meget hendig da maskinutstyr var veldig kostbart tidlig i 1970 åra. I 1971 var det femten datamaskiner som var tilkoblet, og i 1972 var det 37 maskiner som var koblet til nettverket, og det viste seg at antallet bare økte og økte. På denne tiden ble det også tatt i bruk satellittforbindelser. I 1977 var det 111 datamaskiner og bare 4 år senere var det 4000 datamaskiner i nettverket. Dette sier hvor mye det økte med årene som gikk. I dag er det over 2 millioner maskiner som et tilkoblet Internet og tallet øker med omtrent 10% hver måned.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen