Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Etter krigen

Da tyskerne skjønte at de hadde tapt brente de telefonsentralene og ødela hele 31 500 telefonstolper. Da fredsdagen kom, 8. mai 1945, skulle nesten alle ringe sine bekjente som hadde flyttet til Sverige. Det var den største «telefonstormen» noen sinne. Det tok opptil flere uker å få en forbindelse. Siden tyskerne hadde kuttet alle stolpene i samme høyde var det bare å surre dem sammen igjen. Det gjorde bare så telefonstolpene ble lavere enn før krigen. På fem år skulle hele telefonnettet være satt opp igjen og alle skulle ha telefon. Ventelistene på telefon var på flere år, og de som hadde telefon var ikke mer lykkelig enn de som ikke hadde. Det tok ofte mange timer å få koblet en samtale.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen