Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

2. verdenskrig

Da krigen brøt ut tok tyskerne raskt over telefonnettet. Over 30.000 tyskere kom til Norge for å ta over telefonnettet. Det var tre ganger så mange som det Telegrafverket hadde hatt ansatt før krigen brøt ut. Tyskerne fikk også mange som hadde jobbet i Telegrafverket for flere år siden til å legge opp kabler og sette opp stolper. Den delen av telefonnettet som var viktig for militære ble bedre, men de lokale anleggene ble dårligere. Riktignok ble kablene mellom Danmark og Norge bedre fordi tyskerne trang bedre linjer til Berlin. Det var viktig fordi hvis noen så et engelsk fly komme måtte alle få beskjed raskt. For nordmenn under krigen ble telefonen utrygg. Folk visste aldri om de ble avlyttet. Raske beskjeder ble gitt, ofte i kode. Selv om ikke nordmenn kunne gjøre noe spesielt motstand mot tyskere ble det likevel gjort av kvinnene på sentralen. Ofte «mistet» de tyske forbindelser og lot det ta lengre tid for en nazist å få forbindelse enn andre.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen