Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Internet - hva er det?

Da Bell fant opp telefonen trodde han vel neppe at linjene i fremtiden skulle brukes til å overføre tall, bilde og film og mengder av data. Internet er et stort nettverk av datamaskiner som er koblet sammen av digitale telefonlinjer. Dette blir også mer og mer vanlig i bedrifter og om ikke så lenge blir det også vanlig i hustander. Vi kan på en måte si at Internet er verdens nest største nettverk, fordi den bruker verdens største nettverk, telefonnettet, til å sende informasjon over. Det har mellom tidene vært mange forskjellige internett, men det er bare et Internet. Internet egentlig en sammenkobling av mange forskjellige nett. Internet er under full utvikling og mange mener at om ikke så lenge er vi blitt like avhengige av Internet som av telefonen.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen