Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

World Wide Web

World Wide Web er den delen av Internet som er lettest å bruke. World Wide Web, eller WWW, er den grafiske delen av Inernet og er et såkalt hypertextsystem. WWW har ikke så lang historie som f.eks Usenet. WWW kom først i 1991 da Tim Berners-Lee lanserte html formatet, men han begynte å jobbe med formatet allerede i 1989. Dette formatet jobbet han med i 3 år inntil noen andre tok over. I dag benyttes WWW i store mengder på Internet og det er der man finner store deler av informasjon på nettet. Med WWW får man også bilder i tillegg til test, og man kan også putte inn film og lyd i html dokumenter som brukerne kan akrivere ved å trykke på tekst som er uthenvet. For den vanlige bruker av WWW består selve «webbingen» av trykk-og-finn. Brukeren legger heller ikke spesielt merke til hvor han/hun er fordi man blir bare kastet fra maskin til maskin når man trykker på nye steder i et html dokument. «Html» er formatet er laget spesielt for dette og WWW bruker dette formatet. Html består av ganske enkle koder slik at folk som ikke er så veldig drevene på nettet også rask skal kunne lære seg å lage en web side.

Tim Bernes-Lee

Skrevet av Svenn Richard Mathisen