Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

NSFNET

Tilgang til Arpanet ble gitt til vitenskapsmenn og institusjoner som hadde en avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet. Andre institusjoner henvendte seg til NFS (National Science Foundation) og søkte etter å få bli med i netterket. Et nettverk kalt Computer and Science Network ble laget. Senere satte NSF opp de fem sentra for superdatamaskiner og disse ble knyttet samen med høyhastighets leide linjer i et nettverk kalt NSFNET. NSFNET kom i 1986. Det ble tidlig forstått at ikke hvert universitet kunne ha direkte linje til en av de fem store datamaskinene. Telelinjene var altfor dyre til at alle kunne gjøre det. Derfor ble det opprettet mange forksjellige nettverk rundt omkring i USA og disse nettverkene ble igjen knyttet til NSFNET. NSF bidro med pengestøtte også til andre nettverk. Til de de andre nettene kunne hver skole eller senter koble sine nettverk opp mot NSFNET. NSFNET uvar på vei til å bli selve stammen i Internet. Det var de fem store maskinene som koblet sammen alle de andre nettverkene. NSFNET representerte et teknisk fremskritt fordi det knyttet sammen større og bedre maskiner med raskere telelinjer, og vokste stadig. NSFNET opphørte i rollen som stamvei for Internet i 1995. Da tok kommersielle leverandører av nettverkstjenester over. Amerikanske myndigheter spilt en stor rolle i utviklingen av Internet ved å gi pengestøttet til ARPANET og NSFNET prosjektene.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen