Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Christiania Telefonselskap

I 1881 fikk Bell en konkurrent her i Norge, Christiania Telefonselskap, som skulle tenke på kundenes beste. Mange klaget over at store deler av pengene som ble lagt i Bell Telephone Company gikk til utlandet. Også dette telefonselskapet hadde stor vekst, og i 1884 hadde Christiania 588 abonnementer, mens Bell Telephone Company hadde 915. Det som var det største problemet var at disse to selskapene ble to harde konkurrenter. De var til og med ikke koblet sammen! Det gjorde så hele 235 abonnementer måtte ha to telefoner i huset for å kunne komme frem til alle de kjente med telefon. Heldigvis ble dette problemet løst da de to telefonselskapene ble nektet å bygge dobbelt opp med telefonledninger. I 1885 ble de slått sammen ved at Christiania Telefonselskap flyttet til Bell sine lokaler. Navnet ble Christiania Telefonselskap. Selv om de to selvskapene ble slått sammen hadde de fremdeles to helt forskjellige telefonnett. Derfor måtte en dame i sentralen stå å rope opp navnet på alle de som ville ha en samtale med noen på det andre nettet.


Christiania Telefonselskap. Det var nesten bare ugifte kvinner fra velstående familier som jobbet der


Skrevet av Svenn Richard Mathisen