Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

TCP/IP protokollen

I 1972 ble det holdt en konferanse i Washington D.C. Konferansen ble kalt The First International Conference on Computer Communications. Der var det folk fra Canada, Frankrike, Japan, Norge, Sverige, Storbritannia og USA. Alle var enige om at det var viktig å skape et felles «språk» alle maskiner kunne snakke med hverandre på, selv om selve maskintypen og operativsystemet var annerledes. Dette var noe som var spesielt med Arpanet i forhold til andre nettverk.

Måten nettverket var bygget på gjorde så det var lett å utvide det, så allerede utover i 1970 åra strekte Arpanet seg snart fra Hawaii til Norge. ARPA sitt språk ble først kjent som NTP som stod for Network Transfer Protocol, men etter som tidene gikk ble en mer avansert nettverksprotokoll kalt TCP/IP brukt. TCP/IP står for Transmision Control Protocol/Internet Protocol og ble tatt i bruk 1. januar 1983. Det er denne som brukes på Internet den dag i dag.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen