Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Usenet

Mange av de som bruker Internet er med i noe som heter Usenet. Usenet er egentlig et eget nettverk som brukes til å kommunisere med hverandre over artikler og E-mail. Likevel er det ikke alle som ser på Usenet som et eget nett da nesten alle maskiner som er koblet mot Internet har Usenet. Usenet er delt inn i newsgroups, og hver newsgroup handler som et emne. Hver newsgroup fungerer på den måten at når en artikkel blir skrevet spres den til alle maskinene som er med i Usenet innen få minutter. I dag finnes det over 12000 newsgroups på Usenet som handler om alt fra romfart til strikking. Likevel handler mesteparten om data. Dette er kanskje ikke så rart da alle som bruker Internet har som oftest minst to interesser, datamaskiner og Internet. Under hver newsgroup er det igjen artikler hvor folk diskuterer om alt og alle, bare det holder seg under emnet til newsgroupen de skriver i.

Meningen med Usenet var ikke fjerndatabehandling som med Arpanet slik at man kunne bruke andre datamaskiner i nettverket. Meningen med Usenet var at man kunne utveksle post (E-mail) og artikler i newsgroups. Usenet ble heller ikke opprettet etter oppfordring av noen form for myndighet, og ble heller ikke styrt av noen form for myndighet. Derfor har kommersiell bruk av Usenet aldri vært noe særlig populært. Så fort noen postet en kommersiell artikkel fikk den som postet artikkelen en haug med protestbrev, og ble «flamet» av mange folk.

Usenet ble til i 1979 og det var to studenter ved Duke University i North Carolina. som fant på det hele. De koblet sammen to maskiner, en i Duke University i North Carolina og University of Noth Carolina at Chapel Hill. Maskinene ringte hverandre opp med jevne mellomrom og sendte artikler til hverandre. Etterhvert koblet flere seg på de to maskinene og 5 år senere var det 400 datamaskiner som var med i Usenet. Siden å overføre artikler over store avstander var dyrt var det en del telefonselskaper som for eksempel AT&T og DEC som støttet Usenet.

I 1981 ble Usenet bundet sammen med Arpanet. Det gjorde så Usenet kunne bruke Arpanet sine linjer til å sende artikler. I begynnelsen gikk det bare meldinger fra Arpanet til Usenet fordi ledelsen av Arpanet ikke ville ha konkurranse utenfra. Arpanet ble også tilknyttet andre nett og ble derfor et stamnett for mange nettverk.

De fleste maskiene som sprer artikler fra Usenet er i dag direkte tilknyttet Internet hele døgnet, men det finnes ennå elektroniske oppslagstavler, såkalte BBSer, som ringer opp og utveksler post slik som de første maskinene i Usenet gjorde. Dasan Databank i Sandefjord er et eksempel på dette. En fordel med dette er at overføringen av artikler går raskere enn ved å ringe opp en maskin som er tilknyttet Internet og som ofte er overbelastet.


Skrevet av Svenn Richard Mathisen