Alexander Graham Bell
Den første telefonsamtalen
Telefonen blir til
Telefonsentralen blir til
Christiania telefonselskap
Telefonene utenfor byens grenser
Venteliste på telefon
2.verdenskrig
Etter krigen
Telefoner gjennom tidene.
Ennå lang venteliste
Mobiltelefonen
Moderne telefonsentraler
Internet - hva er det?
Utviklingen av Internet
Meningen med Arpanet
De fire første nettverksnodene i desember 1969
Arpanet for forskere?
NSFNET
TCP/IP protokollen
Arpanet blir sammenkoblet
Usenet
World Wide Web
Viktige årstall
Kilder (linker)

Mobiltelefonen

Allerede i 1966 tilbød Televerket i Norge mobiltelefoner til kundene. Mobiltelefonene var på den tiden så store at de fylte bagasjerommet på en bil. Mobiltelefoner fungerer på den måten av den sender radiosignaler til en radiostasjon er som bundet til telefonnettet. Forskjellen fra disse stasjonene til vanlige radiostasjoner er at de også kan ta imot signaler. I 1981 gikk flere nordiske land sammen om å lage et nett som skulle dekke de fleste tettbefolkede områder i landet. Det som var meningen med samarbeidet var at man skulle kunne bruke samme apparatet uansett hvilket land man befant seg i. Nettet heter NMT (Nordisk Mobiltelefon).

I 1990 årene vokste antall mobiltelefon abonnementer raskt. I 1990 hadde 173 000 mobiltelefon mens tallet passerte 350 000 i 1993. Da kom også mobiltelefonsystemet GSM tatt i bruk. GSM er et samarbeid mellom flere europeiske land og lydkvaliteten er bedre. GSM er også annerledes på den måten at hvert abonnement ikke er bundet til sin egen telefon. Hver GSM abonnement for et kort som han kan putte inn i hvilken som helst GSM telefon og så ringe på sin egen regning.

En GSM mobiltelefon

Skrevet av Svenn Richard Mathisen